Jans Muskee


Jans Muskee – Marcel and Eve, 200 x 300 cm, oilpastel on paper, 2017

Sinds de jaren negentig maakt Jans Muskee (1961) grote tekeningen waarin sociale ongemakken centraal staan. Hij kaart onderwerpen aan als man-vrouwrelaties, gezinsverhoudingen, vriendschap en onderdrukte seksuele verlangens. De situaties waarin de personen zich bevinden zijn vaak nogal dubbelzinnig; verontrustend en alledaags tegelijk.

De kunstenaar gebruikt om tot een compositie te komen zowel gevonden fotomateriaal als zelfgemaakte geënsceneerde foto’s. De compositie die zo ontstaat krijgt volop de ruimte, op een groot vel papier van soms twee bij drie meter. Muskee werkt met oliepastel en probeert ondanks dit weerbarstige materiaal zo fotorealistisch mogelijk te werken. Jans Muskee weet met zijn virtuoze techniek de kijker op het verkeerde been te zetten, verwarring te scheppen tussen wat werkelijkheid is en wat niet.

Jans Muskee macht Zeichnungen im Großformat in dem soziale Unannehmlichkeiten vorgehen. Er schneid Themen an wie Geschlechtsspezifische Fragen, familiäre Bindung, Freundschaft und unterdrücktes sexuelles Verlangen. Die Situationen, in denen die Menschen sich befinden sind eher zweideutig; zur gleichen Zeit beunruhigend und alltäglich.

Für die zusammenstellung eines Bild benutzt der Künstler sowohl gefundenes Fotomateriel wie selbstgemachte, inzenierte Fotos. Die resultierende Komposition bekommt viel Platz auf ein Blatt Papier bis zu zwei x drei meter groβ. Jans Muskee mahlt mit Öhlkreidepastells und probiert statt die Halsstarrigkeit des materiales, ein fotorealistisches Bild zu schaffen. Muskee weißt mit seiner virtuosen Technik den Betrachter auf dem Holzweg zu bringen, Verwirrung zu schaffen zwischen was Realität ist, und was nicht.


Exposities bij galerie with tsjalling:

2019  it’s a funny time of year – 23 februari – 30 maart 2019
2018   Cherry Picking – groepsexpositie – 1 december 2018 – 5 januari 2019

2018  Ménage à Trois, met Shen Wei, Joris van der Ploeg
2018  Art & Antik Messe Münster met Erik Buijs, Niels Broszat
2017  everything is a balloon met Chantal Breukers, Paul de Reus, Frans van Tartwijk
2017   Art + Antik Messe Münster
2016  the dot on the i between the i and the t solo
2015  Lustrum met Mieke Fokkinga, Merijn Hos, Victor van Loon, Rob Strick
2015  Ogenbliksem 6 groepsshow
2015  Rotterdam Contemporary Art Fair kunstbeurs (solo)
2014  Smashing windows on an early Sunday morning (reprise) solo
2014  Smashing windows on an early Sunday morning (slow motion) solo
2013  Don’t Feed the Animals groepsexpositie
2013  Drawing Now Paris kunstbeurs
2012  Without you I am getting lost solo
2011   rub met Paul de Reus en Martijn F. Overweel

CV (PDF)