Opening op zaterdag 27 augustus van 16 – 18 uur, met kunstenaarsgesprek

Twee à drie maanden per jaar wandelt kunstenaar Renze Dijkema langs de kust. Om de zoveel tijd maakt hij een foto van wat voor hem ligt, waar hij naartoe wandelt. De horizon in het midden van het beeld, het water rechts en het land links. Deze foto’s, die hun weg vinden in fotoboeken en op Instagram, zijn de basis voor de schilderijen die in de expositie bij galerie with tsjalling: te zien zijn.

Dijkema is dus zowel fotograaf als schilder. Na zijn opleiding als klassiek schilder op Academie Minerva studeerde hij aan de tweede-faseopleiding van het Frank Mohr Instituut af als fotograaf. Daar startte hij met het maken van stillevens, waarmee hij ongeveer vier jaar geleden ophield om zich op beelden van de kust te richten. Begonnen aan de Nederlandse Wadden, breidde hij al snel zijn gebied uit tot het gebied vanaf het Deense Esbjerg, tot onderhand het einde van de Franse westkust bij de Spaanse grens. Na de opening van de tentoonstelling trekt hij direct verder naar de zuidoostkust van Frankrijk.

Van een afstandje lijken de schilderijen zelf bijna foto’s te zijn, maar wie dichterbij komt ziet dat het eigenlijk vrij basale en geabstraheerde beelden zijn. De vormen zijn strak weergegeven, de verfstreken duidelijk te zien. Als je weer afstand neemt verschijnt opnieuw het fotorealistische beeld. Licht en sfeer spelen een belangrijke rol. Er zijn zonsop- en ondergangen, mist, of druilerige dagen. Bij wie van de zee houdt gaan de zintuigen meteen aan, je ruikt het zilte zand en de zee en hoort het ruisen van het water.

Een nieuwe serie bestaat uit kleinere schilderijen van alle waterwegen die naar Groningen leiden, zoals het Winschoterdiep en het Noord-Willemskanaal. Dijkema heeft ze op ruig jute geschilderd in aardse tonen, die refereren naar het veen en klei waar de kanalen uit gegraven zijn. Ook deze werken geven van een afstand een fotografische illusie, namelijk die van een oude zwart-wit foto, maar wie dichterbij komt wordt direct opgezogen in de aardsheid van de werkjes.

Artikel en filmpje op RTV Noord

Artikel in Dagblad van het Noorden