Sisyphus – Anne van As & Niek Hendrix
verlengd tot en met 30 januari 2022

extra open op zondag 30 januari 13 – 17 uur.

Sisyphus is de man die in de Grieks-Romeinse mythe de Dood (Thanatos) gevangen nam toen deze hem kwam halen, met als gevolg dat niemand meer kon sterven. De goden grijpen daarop in en Sisyphus belandt alsnog in Tartaros, de helse onderwereld, waar hij als straf voor eeuwig een rotsblok tegen een berg moet oprollen. Je kunt deze mythe bijna zien als het werk van de schilder, die steeds weer opnieuw moet beginnen met zijn creatieve proces en bij elk nieuw schilderij zichzelf weer moet uitvinden. Deze expositie met de titel Sisyphus is samengesteld door kunstenaars Anne van As en Niek Hendrix, die hebben gezocht naar overeenkomsten in hun werk. Daaruit is een spannende combinatie ontstaan met de berg als rode draad.

Anne van As maakt schilderijen en tekeningen, waarin de natuur het onderwerp is: bergen, uitgestrekte vlakten,  bloemen en dieren. In  haar werk lijkt alles wat je ziet bedekt door nevel. Door deze waas speelt het beeld met de suggestie van het vergane moment. De kunstenaar probeert daarmee de ongrijpbaarheid van herbeleving van eerdere ervaringen te benadrukken. De beelden krijgen daardoor iets onheilspellends, maar het is vooral een zekere melancholie die resteert.

Niek Hendrix beschouwt de al dan niet iconische beelden uit de schilderkunst als een open source. Door deze op eigen wijze te kopiëren en in een andere context te plaatsen activeert hij de bestaande beelden in de hedendaagse omgeving. Bij deze toe-eigening van het beeld is het niet de bedoeling om een exacte kopie te maken, maar om er een ander beeld van te creëren. Hij schildert zijn schilderijen met een andere penseelstreek, een andere verf, kleuren worden losgelaten en verschijnen in zwartwit tinten, en ook de maten zijn anders. Hij plaatst ze voor werken uit verschillende tijden of voegt er een eigen werk aan toe. Met deze onverwachte samenstellingen stelt hij de kijker op de proef: deze moet niet alleen opnieuw kijken, maar de bestaande beelden ook weer betekenis geven.