Niels Broszat


 

Niels Broszat gaat in zijn werk aan de haal met de kunstgeschiedenis. Zodra deze ruimte laat voor een eigen interpretatie, gaat zijn verbeelding aan de slag. Hij schept een imaginaire wereld naast de kunsthistorische werkelijkheid. In gedachten dwaalt hij door de geschiedenis. Hij probeert die wereld in zijn kunstwerken tastbaar te maken. Daarom maakt hij schilderijen, tekeningen en artefacten die zo een plaats zouden kunnen vinden in de middeleeuwen of de zeventiende eeuw. Het resultaat zijn rijk gedecoreerde werken, die zowel met een voet in de geschiedenis staan, als duidelijk hedendaags zijn.

Na zijn afstuderen in 2007 nam de carrière van Niels Broszat meteen een vlucht. Zijn werk werd opgepikt door belangrijke kunstmedia, het werd getoond in het Haags Gemeentemuseum en hij won de Buning Brongers Award voor jonge kunstenaars. De bloemstillevens die hij toen maakte vonden snel hun weg naar verzamelaars en bedrijfscollecties. In 2012 had hij een solopresentatie in de Kunsthal in Rotterdam. Hierna legde hij zich toe op zijn iconen-serie, waarvoor verzamelaars in de rij stonden. In 2014 won hij de Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst, waarna diverse musea en kunstinstellingen zijn werk exposeerden.

Niels Broszat verwendet die Kunstgeschichte in seiner Arbeit. Sobald er Raum für seine eigene Interpretation findet, kommt seine Vorstellungskraft zur Geltung. Neben der kunsthistorischen Wirklichkeit schafft er eine imaginäre Welt. Er versucht diese Welt in seinen Kunstwerken erlebbar zu machen. Deshalb macht er Gemälde, Zeichnungen und Artefakte, die im Mittelalter oder im 17. Jahrhundert einen Platz finden konnten. Das Ergebnis sind reich dekorierte Werke, die mit einem Fuß in der Geschichte stehen, aber auch deutlich zeitgenössisch sind.

Nach seinem Abschluss im Jahr 2007 begann Niels Broszats Karriere sofort. Seine Arbeit wurde von wichtigen Kunstmedien aufgegriffen, es wurde im Gemeentemuseum von Den Haag gezeigt und Niels gewann den Buning Brongers Award für junge Künstler. Seine Blumenstillleben fanden schnell ihren Weg zu Sammlern und Unternehmenssammlungen. Im Jahr 2012 hatte er eine Solopräsentation in der Kunsthalle in Rotterdam. Danach konzentrierte er sich auf seine Icon-Serie, für die die Sammler Schlange standen. Im Jahr 2014 gewann er den Königlichen Preis für Malerei, nachdem verschiedene Museen und Kunstinstitutionen seine Arbeiten ausstellten.


Exposities bij galerie with tsjalling:

2018     Art + Antik Messe Münster, – 14 t/m 18 februari 2018

2013     Hello Leipzig – Spinnerei Halle 14, Leipzig
2012     Shifting Technicalities – met Niek Hendrix, Jenny Wilson