Sign Language met Allie van Altena, Terry Thompson     14 november t/m 5 december 2015

withtsj-signlanguage.indd

Taal en teken, het vertellen van verhalen of een verborgen betekenis; het zijn thema’s die het werk van de twee kunstenaars in de tentoonstelling Sign Language bij galerie with tsjalling: verbindt. Allie van Altena en Terry Thompson zijn twee door de wol geverfde en veel gewaardeerde kunstenaars, die beiden door de jaren heen hun eigen beeldtaal hebben ontwikkeld. Dat beide kunstenaars tekeningen maken is geen toeval. Tekenen is bij uitstek het middel om direct met de kijker te communiceren.

In het recente werk van Allie van Altena spelen tekens en taal rechtstreeks een belangrijke rol. Met name het Arabisch en het Arabische schrift zijn een grote inspiratiebron voor de kunstenaar. Zijn fascinatie voor de Arabische taal en cultuur vinden op bijzondere wijze hun plek in het werk. Indirect is het terug te vinden in abstracte koppen, die zijn opgebouwd uit in het Arabisch geschreven woorden.

De nieuwste werken zijn geïnspireerd op gebedskleedjes. De tekeningen hebben hetzelfde formaat en zijn vol getekend met dezelfde uitbundige decoraties als hun stoffen voorbeelden. In het hart van de tekeningen zijn voorstellingen met directe en minder directe referenties naar het Midden-Oosten.

Bij Terry Thompson speelt de mensfiguur een centrale rol. Een naakt, een verstrengeld paar of een anatomische studie is meestal het centrale beeldelement in zijn tekeningen. Deze zijn vaak geïnspireerd door afbeeldingen van het lichaam uit de renaissance. De figuren worden omringd door vreemde, abstracte vormen, die soms de gedaante lijken  aan te nemen van mystieke tekens.

De werken van Thompson zijn associatieve reflecties die een verbinding proberen te leggen tussen de ratio en het gevoel. Het is de intentie van de kunstenaar niet te veel geheimen prijs te geven van zijn vaak op mythische verhalen geïnspireerde tekeningen, maar hij laat de kijker dwalen door zijn eigen enigmatische universum.